जीबनर् महक्

कोशली कबिता-
*********
(देवनागरी लिप्यंतरण)

जीबनर् उषत् महक् टा
महकि जउछे चार्’हिकुति
पाएबार् के हेले इटा
बन्’बार् के पड्’बा महम्’बती ….!
दुइ दिनिआ मुनुष् जीबन्
दर्’कार् नाईँ टँका संपति
अछे दर्’कार् भाबर्
हुरुद् भरा सत् पिर्’ती ….!
नुहँन् किहे अल्’गाटा
जिए हउ भि जेन् जाति
सभे आमे समान् बलि
हक् थि कहेमा पिटि छाति ….!
संभब हेबा इ सबुटा
जदि साहाजर् कामे जिमा माति
सेबार् गुन् अछे जेते
निजर् भित्’रे करुँ भर्’ति ….!
*********

विश्वनाथ भुए
केशाइपालि, भट्लि
जिल्ला- बरगड़ (ओड़िशा)

କୋଶଳୀ କବିତା – ଜୀବନର୍ ମହକ୍
**********

ଜୀବନର୍ ଉଷତ୍ ମହକ୍ ଟା
ମହକି ଯଉଛେ ଚାର୍’ହିକୁତି
ପାଏବାର୍ କେ ହେଲେ ଇଟା
ବନ୍’ବାର୍ କେ ପଡ଼୍’ବା ମହମ୍’ବତୀ….!
ଦୁଇ ଦିନିଆ ମୁନୁଷ୍ ଜୀବନ୍
ଦର୍’କାର୍ ନାଇଁ ଟଁକା ସଂପତି
ଅଛେ ଦର୍’କାର୍ ଭାବର୍
ହୂରୁଦ୍ ଭରା ସତ୍ ପିର୍’ତୀ….!
ନୁହଁନ୍ କିହେ ଅଲ୍’ଗାଟା
ଯିଏ ହଉ ଭି ଯେନ୍ ଜାତି
ସଭେ ଆମେ ସମାନ୍ ବଲି
ହକ୍ ଥି କହେମା ପିଟି ଛାତି….!
ସମ୍ଭବ ହେବା ଇ ସବୁଟା
ଯଦି ସାହାଯର୍ କାମେ ଯିମା ମାତି
ସେବାର୍ ଗୁନ୍ ଅଛେ ଯେତେ
ନିଜର୍ ଭିତ୍’ରେ କରୁଁ ଭର୍’ତି….!

**

ବିଶ୍ବନାଥ ଭୁଏ
କେଶାଇପାଲି, ଭଟଲି
ଜିଲ୍ଲା – ବରଗଡ଼

Related posts

Leave a Comment